பச்சை நிறத்து சுடிதாருக்கு உள்ளே ஒலித்து வைத்து இருந்த இரண்டு காய்கள்

13810

மின்சாரம் பொய் விட்டது விளக்கை தேடி கொண்டு நான் அப்படியே ரூமிற்கு உள்ளே சென்று பொய் கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்னுடைய கைகளுக்கு எதோ ஒன்று சிக்கியது. உருண்டையான அது மிகவும் மெதுவாக சூப்பர் ஆக இருந்தது நான் இன்னும் வரை அப்படி எதுவும் ஒன்றை தொட்டது இல்லை. அப்படி நான் எதை தொட்டேன் என்பதை நீங்களே பாருங்கள்.